Прием в ENS

Тази страница съдържа някои възможни отговори на въпроса Как да отида да следвам в ENS?. Отсега казвам, че лесен начин за влизане няма, но някои са по-трудни от други и предоставят по-добри условия. Отговори на въпроса Какво е ENS? можете да намерите тук, тук и тук. Тази страница не цели да отговори на въпроса Защо ENS е най-доброто място в света, където да следвам математика, ако планирам да се занимавам с научна дейност по математика? и предполага, че вече сте намерили достатъчно убедителен за себе си отговор. Ако все пак това не е така, това може да помогне. Повечето от информацията се отнася също до други дисциплини като физика и много други, но разлики не липсват. Страницата е предвидена за ползване от ученици и студенти, които към момента учат в България и са български граждани. Информацията няма официален характер, а просто цели да ви улесни. Съдържанието ѝ не е проверено от ENS по никакъв начин.

Ако планирате да отидете във Франция на ниво по-ниско от докторантура, научете френски предварително. Препоръчително е да стигнете поне B1. Ако отивате там чак като докторант, френският не е задължителен, но отново е препоръчително да имате поне базови познания (A2). Имайте предвид, че това отнема време - от порядъка на година в най-добрия случай.

Противно на традиционните убеждения, приемът в ENS може да се случи по много начини, които са резюмирани в следната таблица за удобство. Годините се броят спрямо завършването на средно образование: 9.0 означава, септември месец от годината, когато завършвам 12-ти клас (т.е. месецът, когато започвам висшето си образование), 3.-2 означава март от годината, когато завършвам 10-ти клас, 10.3 означава октомври от годината, когато завършвам трети курс (предполага се, че уча математика, а не компютърни науки, да речем). L1,L2,L3-трите години бакалавър; M1,M2-двете години магистър; D1,D2,D3-трите години докторантура; * е допълнителна година (най-често се използва за втора магистратура или неофициално начало на докторантурата). Годините, когато най-много си заслужава човек да е в ENS са L3, M1 и *.

Програма Кога съм в ENS? Кога да се задействам? Статут Линк
CPGE 9.2-8.6 (L3,M1,M2,*) 12.-1 élève линк
CMB 9.2-8.6 (L3,M1,M2,*) 5.-2/5.-1 линк
BO 9.2-8.5 (L3,M1,M2) 11.-1/11.0/11.1 étudiant линк
CU 9.2-8.5 (L3,M1,M2) 12.-1 линк, линк
SI 9.2-8.5 (L3,M1,M2) 10.1 линк
9.3-8.5 (M1,M2) 10.2
Master 9.4-8.6 (M1,M2) 5.4 M-PSL линк, линк
PhD track 9.4-8.9 (M1,M2,D1,D2,D3) 11.3 M-PSL (2г), doctorant (3г) линк
PhD 9.6-8.9 (D1,D2,D3) 9.5-5.6 doctorant линк

Програми

Classes préparatoires aux grandes écoles

Кандидатствате през националната платформа parcoursup в избран от вас подготвителен клас (Classe préparatoire aux grandes écoles). Там обучението е насочено към подготовка за приемните изпити във френските велики училища (grandes écoles - ВУЗ по-престижни от университетите), в което число ENS. Тези изпити са доста трудни и селективни. Имайте предвид, че ако не сте били сред най-добрите двама-трима души за годината в България, шансовете да влезете в ENS по този начин са минимални. За сметка на това има много други добри grandes écoles - инженерни училища, както и друите 3 френски нормални училища (Lyon, Paris-Saclay, Rennes). Допуска се повтаряне на втората година, ако не сте се класирали в подходящо учебно заведение, а може и да се пренасочите към университет.

Concours Minko Balkanski

Лауреатите на конкурс Минко Балкански продължават през системата на CPGE, но с помощта на асоциацията IHESTB Institut Minko Balkanski. По-точно, биват приети в най-добрия лицей предлагащ подготвителни класове във Франция, lycée Louis-le-Grand. Около половината от постъпващите в ENS математици всяка година идват оттам. Лауреатите получават място в интерната на лицея, частична стипендия за обучението си в подготвителните класове, както и възможност за обучение по френски в 12-ти клас (и преди това, ако са спечелили конкурса в 10-ти или дори 9-ти клас). Също така имат подкрепата от създадената за вече 30 години общност от предишни лауреати, а в подготвителните класове това е от особено значение.

Bourses Olympiques

Bourses Olympiques (Олимпийски стипендии) е изключително конкурентна програма. Тя се адресира до медалистите от международната олимпиада, получили злато или сребро (за предпочитане злато, тъй като, както казах, програмата е изключително конкурентна). Ако се интересувате от нея и отговаряте на условията, най-добре се свържете директно с мен. На стипендиантите се дава стипендия в размер на 500€/месец за първите две години от следването и се осигуряват уроци по френски в България (допускат се изключения да учите в чужбина, но те трябва да бъдат одобрени от ENS). След приключване на втори курс те постъпват в ENS без да минават през конкурс (селекцията се извършва чрез интервю при кандидатстването, още в 12-ти клас, първи или втори курс, спрямо кога кандидатствате).

Concours Universitaire

В ENS се приемат хора учили първа и втора (а често и трета) година в университет във Франция. Ориентировъчно, е добре да сте сред първите във випуска на съответния универистет и той да е от добрите. Кандидатсвайте в избрания си университет тук (в националната платформа parcoursup), следвайте там 2 години и чак тогава кандидатсвайте в ENS. Имайте предвид, че това е по-скоро схема за преориентация и съответно става дума за малко места. Ако целта е прием в ENS, стандартният начин (CPGE) е за предпочитане. Най-често се постъпва в трети курс (първа година на ENS), независимо дали се кандидатства след втори или трети курс от университета.

Sélection Internationale

Кандидатстването се случва на два етапа - предварителен подбор по досие и устни изпити. Програмата отново е доста конкурентна - има около 2 места за математици. Кандидатите не трябва да са следвали във Франция през последните 2 години. Кандидатства се само веднъж (в живота). В зависимост от нивото си, студентите постъпват първа или втора година от ENS (обикновено първа, ако кандидатстват през втори курс, и втора, ако кандидатстват по време на трети курс). Във всеки случай имат сериозна свобода в избора си на курсове. По-добрият вариант е да кандидатствате във втори курс, за да може да се интегрирате по-добре във випуска, по-голямата част от който идва след две години подготвителни класове. В ENS ще имате на разположение лекции по френски, но е важно да имате добро ниво още когато пристигате.

Master

Това е обща магистърска програма на PSL, съответно различните специалности могат да са в различни университети. Например първа година магистър по приложна математика се следва в Paris Dauphine, а по чиста - в ENS, втората година, в зависимост от специалността, е частично или изцяло в Dauphine.

PhD track

Програмата е за 5 години, като първите 2 следвате магистратура, както при Master, но и получавате стипендия от 12000€/г. За селдващите 3 години се преминава към стандартен докторски договор. Тази програма също е доста селективна и е препоръчително да се кандидатства паралелно за Master, а може би и за SI.

PhD

За да постъпите като докторант в ENS (и въобще във Франция) трябва първо да си намерите научен ръководител. Имайте предвид, че някои дисциплини, които в една страна се считат за математика, в друга могат да се броят за информатика или физика. В зависимост от профила си, проверете в съответната лаборатория на ENS и се свържете директно с ръководителя (дори да няма HDR, т.е. хабилитация, няма проблем - просто трябва да намери втори ръководител, който има). След като се разберете и набележите тема, остава да намерите финансиране. Няколко от най-често срещаните възможни източници са:

Имайте предвид, че за някои видове финансиране може да трябва да се кандидатства още в началото на учебната година, така че, колкото по-рано се свържете с ръководителя си, толкова по-добре. Добра практика е да ви бъде ръководител на дипломната работа, ако това е възможно. Също е добре да се знае, че докторантите обикновено не следват лекции (само изнасят такива), така че си заслужава да се насочите към едно или друго учебно заведение само с оглед на това, че ръководителят, който ви интересува е там.

Статути

Etudiant

Студентите със статут étudiant в ENS са малцинство. Подготвят дипломата на ENS (която изисква да завършат магистър, както и да изкарат еквивалента на около една допълнителна година разпределена между основната си дисциплниа и други предмети по избор). Най-често обучението им трае 3 години, като имат право на прекъсване (1 или, в редки случаи, 2 години). Обикновено са афилирани към отпределен факултет и местенето им не е практика. Получават стипендия от 1000€/месец в случай на прием през BO или SI, а ако са постъпили през CU могат да бъдат подпомагани по социални критерии. Имат достъп до общежитията на ENS (освен че някои от тях се намират в историческата сграда в 5-ти квартал, са и изключително евтини - ок. 315€/месец). Имат достъп до специфично за ENS финансиране на докторски договор (тези договори обикновено стигат за почти всички желаещи, които са си намерили разумни ръководител и тема).

Elève

Студентите със статут élève са най-много в ENS, особено сред математиците. Подготвят дипломата на ENS, но имат 4 години на разположение (отново с право на прекъсване). След приема си могат да изберат в кой факултет учат, независимо от приемния изпит, през който са минали. Имат статут на държавни служители (трудов стаж, социално и здравно осигуряване, ...) и получават заплата от около 1300€/месец нето. За сметка на това подписват десетгодишен договор, ограничаващ какво работят. В случай, че не влизат в някоя от следните категории, следва в края на 10-годишния период (започващ с влизането им в ENS) да върнат част от получените средства (според това колко време не са имали такъв статут):

На практика това ограничение много рядко има ефект, а когато има, не представлява съществен проблем. Тези студенти също имат достъп до общежитията и финансиране за докторски договори, както при тези със статут étudiant.

Магистър на PSL

Студентите записани в PSL (а не ENS), дори специалността им да предполага да следват в ENS първа година от магистратурата, не подготвят дипломата на ENS (а тази на PSL). Не се ползват от привилегиите на étudiant или élève освен, може би, достъп до общежития.

Докторант

Във Франция има стандартен докторски договор, какъвто имат почти всички докторанти, поне сред математиците. Той позволява в добавка към научната дейност, в рамките на 1/6 от работното време, да се извърша една от следните дейности (това се избира предварително).

Най-често докоторантите преподават, но е разрешено и да не извършват никоя от тези допълнителни дейности, в който случай заплатата им е около 1600€/месец нето. Ако преподават, е около 1900. Докторантите са едновременно студенти (имат право напр. на студентски намаления) и работещи (трудов стаж, социално и здравно осигуряване, ...). Те са част от персонала на лабораторията (и университета или института), към която са причислени - имат работно място, възможност да бъдат пращани в командировка за конференции, семинари, работни срещи и др.